...

Director : Prof Xiangqian Guo Ph.D

View more »

...

Prof Hong Zheng Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Longxiang Xie Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Lu Zhang Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Zhongyi Yan Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Yang An Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Yali Han Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Huimin Li Ph.D

View more »

...

Assoc Prof Yongqiang Li M.A

View more »

...

Technician Fengling Wang M.A

View more »

...

Instructor Qiang Wang M.A

View more »

...

Guosen Zhang Ph.D

View more »

...

Huijuan Wang Ph.D

View more »

...

Huan Dong Ph.D

View more »

...

Umair Ali Khan Saddozai

View more »

...

Yifang Dang

dangyifanga@163.com

...

Linna Ge

1012712212@qq.com

...

Mengsi Yang

ymengsi@163.com

...

Ning Li

1114719550@qq.com

...

Xiaoxiao Sun

sunxiaoxiao1654@163.com

...

Tiantian Xie

603936175@qq.com

...

Jie Jingyao

View more »

...

Lu Zhang

704553563@qq.com

...

Jia Lei

View more »

...

Songlin Li

15837832537@163.com

...

Junfang Xin

ffbufang @163.com

...

Jiajia Lv

kellyjiajia_123@163.com

Copyright © 2018 Biomedical Informatics Institute